สถานที่แนะนำ
Natural Shop

Natural Shop

ร้านผ้าธรรมชาติ

Tho pha yom khram baan kham kha

Tho pha yom khram baan kham kha

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า

Thanakorn Vegetable Oil Products

Thanakorn Vegetable Oil Products

บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

Soap Villa

Soap Villa

บริษัท โซป วิลล่า จำกัด โซปวิลล่า เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการทำสบู่ธรรมชาติปลอดสารเคมีให้แก่ทุกคนในบ้านได้ใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีแก่คนสำคัญ ของเรา จากสิ่งนี้กลายเป็นหนทางในการทำสบู่ของเราเป็นต้นมา เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในสูตรของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้สรรสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีให้แก่คุณเหมือนดั่งคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานอกจากนี้เรายังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของลิตภัณฑ์เราอย่างสูง สบู่ของเราผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและกระบวนการเย็นดดยธรรมชาติ (cold-process) ซึ่งเป็นกระบวนการในการผลิตสบู่โดยกรรมวิธีแบบธรรมชาติและดั้งเดิม และอย่าง ที่เราบอก สบู่ของเรา \"มิตรต่อผิวของคุณและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ!\"

ThaiOrganicFarm

ThaiOrganicFarm

ไทยออร์แกนิกฟาร์ม “ไร่ปลูกรัก” ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.2543 ปลูกผักอินทรีย์บนเนื้อ ที่ 60 ไร่ โดยได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Accredited) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Organic Regulation and Canadian Organic Regulation).USDA ปัจจุบัน สินค้าแปรรูป ส่งจำหน่ายในประเทศ ที่ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ,ริมปิงซุปเปอร์มา เก็ต ,เลม่อนฟาร์ม และส่งออกจาหน่ายในสหภาพยุโรปกว่า 10 ประเทศ อีกทั้ง เปิดให้เยี่ยมชมไร่ เป็นสถานที่ทากิจกรรม “Organic Family Day”เรียนรู้และสนุกหนึ่งวันในไร่ปลูกรัก

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท