สถานที่แนะนำ
Mae Fah Luang Foundation

Mae Fah Luang Foundation

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ ดอยตุง เป็นผลอันเกิดจากโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งประสบความสำเร็จในการหยุดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ โครงการพัฒนาดอยตุงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน

หจก.บัวผัดแฟคทอรี่

หจก.บัวผัดแฟคทอรี่

สินค้าตกแต่งบ้านแฮนเมด 100% ที่ทำจากเศษผ้าที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างโดดเด่น เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนมาเป็นสินค้ารักษ์โลก

Raming Tea

Raming Tea

บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด การสารวจและบุกเบิกไร่ชาของ ประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาระมิงค์ จากัด ด้วยแรงบันดาลใจจากการค้นพบในหนังสือเอ็นไซโคลปิเดียว่า ‚ณ ผืนแผ่นดินของถิ่นล้านนา เป็นแหล่งกาเนิดชาแห่งหนึ่งของโลก‛ (William H : Ukers, 1935. All about tea The Tea and Coffee Trade Journal.) การสารวจในครั้งนั้น พบว่าต้นเมี่ยง ณ เขตภูเขาสูง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่คนรุ่นเก่าเก็บมาทาเมี่ยง เป็นต้นชาป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นชาสายพันธุ์อัสสัมแบบเดียวกับที่นิยมปลูกในประเทศอินเดียและศรีลังกา การบุกเบิกทาไร่และผลิตชาแบบสากลจึงได้เริ่มต้นขึ้น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เดิมชื่อ บริษัท ใบชาตราภูเขา จากัด ได้เริ่มบุกเบิก ทาไร่ชา และผลิตใบชาในพื้นที่ภูเขาสูง แหล่งต้นน้า อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว่า 3,000 ไร่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาแก่ชาวเขาเผ่ามูเซอ และชาวท้องถิ่น กว่า 200 หลังคาเรือน ในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกชา ซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้าปิง เดิมชื่อแม่น้าแม่ระมิงค์ และเป็นพื้นที่เดียวกับที่ แกะภูเขาอาศัย ซึ่งแกะภูเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า RAM จึงสอดคล้องกับคาว่า RAMING TEA ชาระมิงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการชิมชา (tea taster ) เป็นผู้คัดเลือกชา นามาผสม (Blending ) ให้ได้คุณภาพ และมีรสชาติเป็น มาตรฐานระดับสากล

Soap Villa

Soap Villa

บริษัท โซป วิลล่า จำกัด โซปวิลล่า เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการทำสบู่ธรรมชาติปลอดสารเคมีให้แก่ทุกคนในบ้านได้ใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีแก่คนสำคัญ ของเรา จากสิ่งนี้กลายเป็นหนทางในการทำสบู่ของเราเป็นต้นมา เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในสูตรของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้สรรสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีให้แก่คุณเหมือนดั่งคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานอกจากนี้เรายังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของลิตภัณฑ์เราอย่างสูง สบู่ของเราผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและกระบวนการเย็นดดยธรรมชาติ (cold-process) ซึ่งเป็นกระบวนการในการผลิตสบู่โดยกรรมวิธีแบบธรรมชาติและดั้งเดิม และอย่าง ที่เราบอก สบู่ของเรา \"มิตรต่อผิวของคุณและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ!\"

Parichartthaisilk

Parichartthaisilk

ปาริชาติไหมไทย

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท