สถานที่แนะนำ
CPF Thailand PCL

CPF Thailand PCL

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ซีพีเอฟ") เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บอกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

Greenlivingcamp

Greenlivingcamp

กรีนลิฟวิ่แคป์ เกิดจาก ครอบครัว เล็ก ๆ ที่มีแนวคิดในการดำเนินกิจการ บนการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เบียดเบียน สัตว์เพื่อนร่วมโลก และทำงานอย่างมีความสุข...ฉะนั้น กสิกรรมธรรมชาติ คือ คำตอบ โดยเริ่มจากการปลูกข้าวโภชนาการสูง เช่น - ข้าวหอมมะลิแดง ลดอาหารเหน็บชา นิ้วล็อค - และข้าวนวัตกรรมเช่น ข้าวปิ่นเกษตร ซึ่งมีรสชาติหอมนุ่มอร่อยถูกใจผู้ที่เคยลิ้มรส - ข้าวไร๊ซ์เบอร์รี่ ชะลออัลไซเมอร์ - เรายังเป็นคนแรกที่นำข้าวท้องถิ่น เช่น ข้าวนครชัยศรี กลับมาสู่สายตา ผู้บริโภคอีกครั้งหลังจากห่างหายไปกว่า 40 ปี และปรับปรุงพันธ์โดย มูลนิธิข้าวขวัญ ปัจจุบัน เราและพี่น้องชาวนาที่ได้ผ่านการอบรมจาก มูลนิธิข้าวขวัญ ได้ร่วมกันบูรณาการจนได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เช่น iFoam, Canada, EU และ Krav (สวีเดน) จำนวน 280 ไร่ และอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน จนเลิกใช้สารเคมี อีก 80 ไร่ และมีผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม ปลูกข้าว โดยใช้วิธีโยนกล้ากับเรา ภายใต้ กิจกรรม Fun on the farm ไม่ต่ำกว่า 300 คน/ปี

Parichartthaisilk

Parichartthaisilk

ปาริชาติไหมไทย

Ton Fai Baan Morn Handierafts

Ton Fai Baan Morn Handierafts

กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ (ต้นฝ้าย)

สถานที่ใกล้คุณ

50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
TASKalfa 3011i

TASKalfa 3011i

ไม่ระบุ
TASKalfa 306ci

TASKalfa 306ci

ไม่ระบุ
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
TASKalfa 3011i

TASKalfa 3011i

ไม่ระบุ
TASKalfa 306ci

TASKalfa 306ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท